Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Υπουργική απόφαση για τα δάνεια σεισμοπλήκτωνΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2011

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Υποδομών Σταύρου Κα-
λογιάννη καθορίστηκαν οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συν-
δρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση  και κατασκευή κτηρίων πληγέντων από τους
σεισμούς Αυγούστου καιΟκτωβρίου 2011. 
Η απόφαση αυτή αφορά τους σεισμοπαθείς στο ΔήμοΟιχαλίας, στις Δημοτικές
Ενότητες Μελιγαλά και Οιχαλίας και ακόμα σε Βασιλικό, Αγριλόβουνο, Διαβολίτσι
, Δεσύλλα και Κωνσταντίνους, σε  Βρομόβρυση της Δ.Ε. Αρφαρών του ΔήμουΚαλαμάτας και Λάμπαινα τηςΔ.Ε. Ιθώμης του Δήμου Μεσσήνης. Στην απόφαση επιση-
μαίνονται με κάθε λεπτομέρεια τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι δι-
καιούχοι  για να τους χορηγηθεί η στεγαστική συνδρομή, ενώ μεταξύ άλλων ανα-
φέρεται ότι: Στις περιπτώσεις κτισμάτων που έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, η έγκριση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή στην ίδια θέση θα χορηγείται μετά την κατε-
δάφιση του πληγέντος κτίσματος. Στις περιπτώσεις μεταφοράς της στεγαστικής
συνδρομής σε άλλη περιοχή ή θέση η έγκριση στεγαστικής συνδρομής ανακατα-
σκευής ή αυτοστέγασης, θα χορηγείται μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης του πα-
λαιού κτίσματος, ανεξάρτητααπό το χαρακτηρισμό του κτίσματος.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Δήμους Οιχαλίας, Καλαμάτας και Μεσσήνης και στον ΤΑΣ Μεσσηνίας.  Πηγή :Ελευθερία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου