Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Αντικειμενικές αξίες και φτωχά χωριά της Μεσσηνίας


Ερώτηση Πετράκου για τις αντικειμενικές αξίες
ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
“Υπερβολική είναι η αύξηση στις αντικειμενικές αξίες των ακι-
νήτων σε απομακρυσμένα ς”και φτωχά χωριά της Μεσσηνίας
αναφέρει σε ερώτηση ο βουλευτής Θαν. Πετράκος. Οπως ση-
μειώνει “αναστάτωση και αγανάκτηση έχει προκληθεί στους κα-
τοίκους των απομακρυσμένων και φτωχών χωριών της Μεσση-
νίας, όπως η Βρoμόβρυση, ο Αγριλος, η Βελανιδιά, το Σταμα-
τινού, μετά την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών που
διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν οι τιμές των αξιών σχέση
με το 2010. Ταυτόχρονα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυξήθηκε
κατά 50% περίπου και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)”.
Και προσθέτει ότι “ο τέως Δήμος Αρφαρών δεν υπέβαλε εσκεμ-
μένα ένσταση όταν το υπουργείο Οικονομικών καθόρισε τις τι-
μές διότι τα δημοτικά τέλη και οι δημοτικοί φόροι που εισπράτ-
τει συνδέονται άμεσα με τις τιμές των αντικειμενικών αξιών”.  Ο
κ. Πετράκος ζητεί να επανέλθουν οι αντικειμενικές τομές στα
επίπεδα του 2010.  Πηγή: Ελευθερία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου