Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΤΕΛ σύνδεση με την Καλαμάτα.Δρομολόγια του ΚΤΕΛ

στα ορεινά χωριά
Η συγκοινωνία
της Καλαμάτας με
απομονωμένα χω-
ριά, στον Ταΰγετο
και στα ορεινά του
τ. Δήμου Αρφαρών,
εξασφαλίζεται μέ-
σω 6μηνης σύμβα-
σης του δήμου της
μεσσηνιακής πρωτεύουσας με το υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσ-

σηνίας. Η σύμβαση, προϋπολογισμού 21.428,60 ευρώ,

αφορά ειδικότερα την εξασφάλιση συγκοινωνίας της Κα-
λαμάτας με δρομολόγια προς
α) Ελαιοχώρι, 2 φορές την ημέρα, 4 ημέρες την εβδο-
μάδα
β) Καλάμι - Αντικάλαμο - Σπερχογεία, 2 φορές την ημέ-
ρα, 5 ημέρες την εβδομάδα
γ) Πηγές - Αλαγονία - Νέδουσα, 2 φορές την ημέρα, μία
ημέρα την εβδομάδα
δ) Αρφαρά - Αγριλο - Βελανιδιά - Σταματινού - Βρομό-
βρυση, 2 φορές την ημέρα, 1 ημέρα την εβδομάδα.
πηγή:Ελευθερία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου