Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Το πρόγραμμα ενεργοποίησης δικαιωμάτων στη Μεσσηνία


Από το συνεταιρισμό “Ενωση” ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ενεργοποίησης 
δικαιωμάτων επιδοτήσεων. Κατά περιοχές οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
προσέλθουν με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα:

Δ.Δ. Αρφαρών

18-19 και 22-23 Απριλίου Αρφαρά. 24-26
Απριλίου Σταματινού, Βελανιδιά, Βρομόβρυση.
29-30 Απριλίου Πλατύ. 1-2 Μαΐου Αγιος Φλώ-
ρος, Αγριλος. 8-10 Μαΐου Πήδημα.
                               
Απαραίτητα δικαιολογητικά για όλους τους παρα-
γωγούς είναι η ταυτότητα και το βιβλιάριο τράπε-
ζας, η 1η σελίδα και επιπλέον για παραγωγούς
που δεν έκαναν ΑΕΕ 2012 ή θα πάρουν για
πρώτη φορά επιδότηση: Ταυτότητα (δύο όψεις), βι-
βλιάριο τράπεζας (1η σελίδα), Ε9 (για τα ιδιόκτητα
τεμάχια σε μέγεθος Α4 η φωτοτυπία), ενοικιαστήριο
(για ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια), ΑΜΚΑ, βιβλιάριο ΟΓΑ (αν είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, με εμφανή τον αριθμό μητρώου ασφαλιζόμενου                                                                                   Επιπλέον: Για κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων: Νέο μητρώο αιγοπροβάτων ή βοοειδών (μαζί με τα διαβατήρια) ενημερωμένο από Κτηνιατρική Υπηρεσία. Για δικαι-
ούχους εξισωτικής αποζημίωσης: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δημαρχείο. Για καλλιεργητές σκληρού σίτου: Τιμολόγιο αγοράς σπόρου, τιμολόγιο αγοράς λιπασμάτων,
καρτελάκια σπόρων.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου