Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΙΣ ΑΡΦΑΡΑ
Αύριον Σάββατον μνήμην του διά κολλύβων θαύματος του  Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος πανηγυρίζει ο
φερώνυμος ενοριακός Ιερός Ναός των Αρφαρών.
Σήμερον Παρασκευήν το εσπέρας και ώραν 7.30 μ.μ. θα ψαλή η Α’ Στάσις των Χαιρετισμών.
Την ημέραν της εορτής, θα χοροστατήση κατά τον Ορθρον, θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν και θα ομιλήση ο Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Χρυσόστομος.
Παρακαλούνται οι χριστιανοί όπως παρακολουθήσουν τας ως άνω Ιεράς Ακολουθίας προς ψυχικήν και πνευματικήν αυτών ωφέλειαν.   Πηγή : Ελευθερία.
                                                     ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου