Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΠροσφυγή για τα τέλη στους τ. δήμους  Προσφεύγει εκ νέου ο Δήμος 
Καλαμάτας αυτή τη φορά δικαστικά για τα αναδρομικά τέλη στους 
τ. Δήμους Αριος, Αρφαρών και Θουρίας, ώστε να καταρρίψει
 την απόρριψη τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης
 στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία απαλλάσσονταν
 οι κάτοικοι από τις προσαυξήσεις.Παράλληλα θα υποβάλει και αίτηση θερα-
πείας στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152του ν. 3463/2006, η οποία επίσης
 είχε απορ-ρίψει προσφυγή του δήμου κατά της πρωτοβάθμιας απόρριψης
 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Την πιο πάνω απόφαση έλαβε η Οικο-
νομική Επιτροπή του δήμου στη χθεσινή της συνεδρίαση. Από την πλευρά 
του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θόδωρος Μπρεδήμας
χαρακτήρισε -ακόμα μία φορά- ως «πλημμελή» την μέχρι τώρα αντίδραση της
 δημοτικής αρχής. Εξ άλλου, με δηλώσεις του χθες, ο δημοτικός σύμβουλος
 Σταμάτης Μπεχράκης, επισήμανε ότι σε ανταποδοτικά προηγούμενων χρό-
νων έχει χαθεί η έννοια της ανταποδοτικότητας, δεδομένου -όπως είπε- ότι ο 
 δήμος εισέπραξετότε, έστω και με εσφαλμένα τετραγωνικά,προσαρμόζοντας 
τους συντελεστές ώστε ναισοσκελιστούν τα έσοδα των ανταποδοτικών τε-
λών με τα έξοδα για την κάλυψη των αναγκώνστις οποίες αυτά αναλογούσαν.       
     Β.Γ.Μ.   Πηγή:Ελευθερία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου