Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

ο μόνιμος πληθυσμός της Μεσσηνίας


ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
159.954 άτομα
ο μόνιμος πληθυσμός
της Μεσσηνίας
 Σε 159.954 άτομα ανέρχεται ο μόνιμος πληθυσμός της Μεσσηνίας με βά-
ση την απογραφή του 2001, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι απολύτως συγκρίσιμο
με προηγούμενες απογραφές καθώς έχει ακολουθηθεί διαφορετική μεθοδολογία.
Οπως διευκρινίζει η ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων
που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δή-
μο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας. 
Στο μόνιμο πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελ-
ληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τό-
πο συνήθους διαμονής τους εντός της ελληνικής επικράτειας.
Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ταυτόχρονα ότι η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011
εστίασε στην καταγραφή του μόνιμου πληθυσμού της χώρας σε αντίθεση με τις προη-
γούμενες Απογραφές, οι οποίες κατέγραψαν τον de facto πληθυσμό, δηλαδή κατέγραψαν
τα άτομα τα οποία βρέθηκαν παρόντα στη χώρα κατά την ημερομηνία αναφοράς της
Απογραφής. Πέραν τούτου, η μεθοδολογία της Απογραφής 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών, τόσο ως προς τον τρόπο διενέργειας
της Απογραφής, πχ τη διάρκεια της Απογραφής (15 ημέρες) και την απογραφή των ατό-
μων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, όσο και ως προς την επεξεργασία των συλλεγέ-
ντων στοιχείων, πχ τις διαφορετικές και πληρέστερες διαδικασίες ελέγχου, διασφάλισης
της ποιότητας και επεξεργασίας των στοιχείων βάσει νέων τεχνολογιών και σύγχρονων
μεθόδων. 
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προη-
γούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.
Αναλυτικά τα στοιχεία της απογραφής του μονίμου πληθυσμού για τη Μεσσηνία:
Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 159.954
Δήμος Δυτικής Μάνης  6.945
Δήμος Καλαμάτας 69.849
Δήμος Μεσσήνης  23.482
Δήμος Οιχαλίας  11.228
Δήμος Πύλου - Νέστορος 21.077                                                               Πηγή :  Ελευθερία.
Δήμος Τριφυλίας  27.373

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου